جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

شعر

        شرایط و مقررات ارسال شعر:

-          اشعار نیمایی و  کلاسک و نیمایی پذیرفته می شوند.

-          زبان شعر فارسی و در بخش ویژه می تواند عربی باشد

-          آثار ارسالی نباید در جشنواره ها ی دیگر حایز رتبه  شده و یا در مجموعه ای مستقل یا مشترک چاپ شده باشند.

-          حداکثر ابیات در هر قالب 30 بیت باشد .

-          همه شرکت کنندگان باید مشخصات خود را به همراه اثر،تایپ شده و جداگانه ارسال نمایند.

-          اشعار ارسالی در محیط ورد 2010 ،با قلم B نازنین و سایز 13 تایپ شوند.

-          آثار پذیرفته شده در ایام  برگزاری جشنواره در مجموعه ای چاپ و توزیع خواهد شد .

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۵۲۱
  • مشاهده امروز: ۲۸
  • کل مشاهده: ۵۱۴۳۷