جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

دبیر همایش

دکتر آرش امرایی
تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۷۰۰
  • مشاهده امروز: ۱۹
  • کل مشاهده: ۵۱۴۲۸