جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

داستان

شرایط و مقررات ارسال داستان:

-         حجم داستان بیش از 4500 کلمه نباشد .

-         آثار ارسالی نباید در کتاب مستقل یا مشترکی چاپ شده باشد.

-         آثار ارسالی به جشنواره نباید در مسابقات دیگر (تا زمان برگزاری جشنواره) به چاپ برسد .

-          داستان در محیط ورد 2010 ،با قلم B نازنین و سایز 13 تایپ شده باشد.

-         خاطره ،داستانک و رمان در جشنواره داوری نمی شوند .

-         هر نویسنده می تواند دو داستان ارسال نماید .

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۵۰۳
  • مشاهده امروز: ۲۱
  • کل مشاهده: ۵۱۴۳۰