جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

موسیقی

شرایط ارسال موسیقی:

-         فایل صوتی آثار ارسال گردد.

-         اثر به صورت موسیقی سنتی و پاپ باشد .

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۴۳۵
  • مشاهده امروز: ۲۳
  • کل مشاهده: ۵۱۴۳۲