جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

شرایط عمومی شرکت کنندگان

 شرایط عمومی شرکت کنندگان :

-          شرکت کننده باید دانشجو ، هیات علمی و یا کارمند یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان باشد .  (اعم از دانشگاه­های دولتی ، علوم پزشکی ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، جامع علمی کاربردی ، فرهنگیان ، فنی و حرفه­ای و... .)

-          شرکت کنندگان می توانند حداکثر در دو بخش  جشنواره شرکت کنند .

-          شرکت کنندگان علاوه بر شرکت در بخش عمومی، می توانند اثر خود را در بخش ویژه شرکت دهند .

-        تصمیم در خصوص هر نکته ای که در مقررات عمومی و اختصاصی جشنواره پیش بینی نشده باشد یا ابهام ها و تغییر برخی مقررات جشنواره به عهده برگزارکنندگان است .

-     شرکت کنندگان باید فرم ثبت نام و شرکت در جشنواره را به همراه آثار خود را تکمیل نموده و ارسال نمایند .

-    امضای فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرفتن همه مقررات و قوانین جشنواره است .

-    آثار ارسالی عودت داده نخواهند شد .

-    * حق انتشار آثار در سایت ،کتابچه یا هر اثر مکتوب مرتبط با جشنواره برای برگزار کنندگان محفوظ است .

-          در صورتی که در هر مرحله از جشنواره مشخص شود شرکت کننده قوانین جشنواره را رعایت نکرده است همه آثار ارسالی وی از فرایند داوری جشنواره حذف خواهد شد.

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۶۵۹
  • مشاهده امروز: ۲۵
  • کل مشاهده: ۵۱۴۳۴