جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

کمیته اجرایی

مهدی کوراوند

علیرضا روانگرد

محمد صالحی

هادی شمسی

فیروزه زندی 

فوزیه خزایی

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۵۵۹
  • مشاهده امروز: ۲۴
  • کل مشاهده: ۵۱۴۳۳