جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

شرکت کنندگان

کلیه دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی همه دانشگاههای کشور اعم از دولتی ، آزاد ، پیام نور ، ، علوم پزشکی ،جامع علمی و کاربردی ، فرهنگیان و... می توانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند . 

تماس با ما:
آدرس دبیرخانه:
خرمشهر -بلوار علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی - دبیرخانه دومین جشنواره ملّی هنر و ادبیات مقاومت .
پست الکترونیک: farhangi@kmsu.ac.ir
تلفن: 06153534115 _ 06153532235
  • مشاهده صفحه جاری: ۷۲۲
  • مشاهده امروز: ۱۶
  • کل مشاهده: ۵۱۴۲۵